Astma: kan huis-tuin-en-keuken bleekmiddel boosdoener zijn?

Gewone huishoudelijke bleek kan een oorzaak zijn van astma en chronische bronchitis, zeggen onderzoekers. Bij een onderzoek met huishoudelijke schoonmaakmiddelen werd een hoge incidentie gevonden van deze twee aandoeningen. De deelnemers waren allemaal mensen die door hun werk veel aan bleekmiddelen waren blootgesteld5.
5Occ Env Med, 2005; 62: 598-606