Robert Muts

Biografie: Robert Muts

Robert Muts heeft jarenlang verschillende facetten van reguliere en complementaire geneeskunde bestudeerd, zoals fysiotherapie, osteopathie, TCM, homeopathie, Ayurveda en Integrale Geneeskunde. Hij is directeur van het Integraal Medisch Centrum te Amsterdam, van het college voor Osteopathie Sutherland en van de Academie Mesologie. Hij doceert o.a. anatomie, fysiologie, embryologie, filosofie en osteopathie.

Alle artikelen van Robert Muts