autisme

Autisme en de ziekte van Lyme

Tot eenderde van alle gevallen van autisme zijn wellicht het gevolg van de ziekte van Lyme of een andere chronische infectie. Volgens onderzoeker dr. Robert Bransfield kunnen infecties die door teken worden overgebracht, zoals de ziekte van Lyme, het immuunsysteem bij heel jonge kinderen verzwakken, waardoor ze een verhoogde vatbaarheid krijgen voor stoornissen van het autistische soort. Volgens hem is 20 tot 30 procent van alle autistische kinderen wellicht geïnfecteerd geweest met de ziekte van Lyme of een soortgelijke infectie.
Als hij gelijk heeft, zou dat betekenen dat alleen al in Amerika 140.000 autistische kinderen dit probleem hebben als direct gevolg van een infectie. Zouden ze met een hoge dosering antibiotica behandeld worden – aangezien dat de meest effectieve behandeling lijkt te zijn, vooral in de vroege fase van de ziekte – dan zou dat een besparing aan zorg en onderwijs opleveren tot wel 358 miljard dollar, is zijn schatting5. Voor Nederland is niet precies bekend hoeveel kinderen een autismespectrumstoornis hebben; de schattingen lopen uiteen van 11.000 tot 16.000 (6).
5Med Hypoth, online publicatie dd 5 november 2007; doi: 10.1016/j.mehy.2007.09.006
6Meijer S, Verhulst FC. Hoe vaak komt autisme voor en hoeveel mensen sterven eraan? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, <http://www.nationaalkompas.nl> Gezondheid en ziekte Ziekten en aandoeningen Psychische stoornissen Autisme, 19 juni 2006.