â??Van melk krijg je sterke bottenâ?? een sprookje?

Vertel je kinderen niet te snel dat ze melk moeten drinken om ‘groot en sterk te worden’. Misschien slaat dat namelijk helemaal nergens op.
Deze bevinding is gebaseerd op een review van 37 onderzoeken naar de invloed van calciuminname op de sterkte van botten bij kinderen en adolescenten. Van die onderzoeken werd er bij 27 geen verband gevonden tussen zuivel- of calciuminname via de voeding en de metingen van botgezondheid. Bij de overige onderzoeken bleek er bij negen dat de invloed van calcium minimaal was.
De conclusie luidde dat er weinig overtuigende bewijzen zijn voor de bestaande aanbevelingen kinderen en adolescenten meer zuivel te laten gebruiken vanwege hun groeiende botten1.
1Pediatrics, 2005; 115: 736-743