Ayurveda en astma

Amrita Bindu, een traditioneel ayurvedisch preparaat dat minerale zouten, kruiden en specerijen bevat, kan de longfunctie van kinderen met ernstige astma verbeteren.
Een groep kinderen bij wie inhalatie van bronchodilatoren niet hielp, noch orale steroïden of andere ontstekingsremmende middelen, kreeg twee keer per dag 250 mg Amrita Bindu gemengd met honing; als de kinderen in de leeftijd van elf tot achttien jaar waren, kregen ze twee keer per dag een capsule met 500 mg Amrita Bindu.
Gedurende een jaar werden de symptomen, het geneesmiddelengebruik en de longfunctie geregistreerd.
Binnen drie maanden na het begin van het onderzoek waren 25 van de 30 kinderen vrij van symptomen en gebruikten ze geen andere geneesmiddelen meer. Na negen maanden waren alle kinderen gestopt met andere geneesmiddelen.
De longfunctie verbeterde gedurende het onderzoek gestaag en na twaalf maanden was ze gelijk aan die van een controlegroep van gezonde niet-astmatische kinderen2.
Wellicht heeft Amrita Bindu een antioxidatief effect. Bij het vermelde onderzoek hebben de onderzoekers tevens de bloedconcentraties hemoglobine, antioxidanten en vrije radicalen geobserveerd. Aan het begin van het onderzoek waren de gemiddelde concentraties hemoglobine en antioxidanten significant veel lager terwijl die van vrije radicalen significant veel hoger lagen bij de kinderen met astma dan bij de niet-astmatische kinderen. Bij de behandelde kinderen verbeterden die concentraties allemaal totdat ze aan het eind van het onderzoek gelijk waren aan die bij de gezonde kinderen. Dit zou kunnen betekenen dat astma een ziekte is die ontstaat door oxidatieve stress, bijvoorbeeld vanwege vervuilende stofdeeltjes in de lucht. Deze theorie wint snel terrein.
2 J Ethnopharmacol, 2004; 90: 105-14