Baarmoederhalskanker: twee nieuwe vaccins roepen verzet op

Binnenkort zullen er vergunningen worden afgegeven voor het gebruik van twee nieuwe vaccins in Europa en Amerika die bedoeld zijn om baarmoederhalskanker te voorkomen. In de VS heeft dit tot beroering geleid, omdat het de bedoeling is dat ze aan kinderen van elf en twaalf jaar gegeven worden, dus nog voordat zij seksueel actief zijn.
Voor het ene vaccin, Gardasil, heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration een versnelde procedure gevolgd, zodat deze geneesmiddelenautoriteit al in juni een vergunning voor dit middel heeft afgegeven. Het andere vaccin, Cervigard, is ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese geneesmiddelenautoriteit.
Waarschijnlijk zal er tegen deze vaccins verzet komen, met name in de Verenigde Staten, waar conservatieve groeperingen campagne voeren tegen het gebruik van deze middelen. Deze groepen stellen dat kinderen door dit vaccin mogelijk tot seksuele promiscuïteit gestimuleerd worden.
Maar er zijn ook goede wetenschappelijke argumenten waarom dit vaccin een stap te ver gaat. De meeste varianten van het papillomavirus (meest voorkomende seksueel overdraagbare virusziekte) vertonen namelijk geen direct causaal verband met baarmoederhalskanker3.
3 BMJ, 2006; 32: 814