Bestraling geeft hartklachten, weten ze al jaren

Radiologen weten al jaren dat de radiotherapie die ze geven aan vrouwen na hun operatie voor borstkanker, hun risico van hart- en vaatziekten ernstig vergroot. Dat is al in de jaren zestig erkend als een van de bijwerkingen van de therapie, maar de medische stand heeft het ofwel ontkend, de risico’s gebagatelliseerd of beweerd dat die risico’s door de nieuwe technieken niet meer bestaan.
Uit een grote nieuwe trial door twee onderzoekers aan het MD Anderson Cancer Center in Houston (Texas), met 4414 vrouwen die radiotherapie kregen na een operatie voor borstkanker, is echter gebleken dat 22 procent van deze patiënten na de therapie een hartaandoening ontwikkelden. Het risico was veel groter bij diegenen die radiotherapie hadden gekregen voor de omliggende gezonde lymfeklieren, een gebruikelijke behandeling die wordt uitgevoerd om te voorkomen dat de kanker zich uitzaait. Het risico verdrievoudigde bij vrouwen die rookten of ooit in hun leven roker geweest waren11.
11J Natl Cancer Inst, 2007; 99: 340-341