Beter slapen met minder schermen

We staren de hele dag door naar een beeldscherm. Op werk, op school en thuis in onze vrije tijd. Telefoons, laptops en tablets worden ook ’s avonds voor het slapen gaan veel gebruikt. Schermtijd is het hoogst onder adolescenten en volwassenen. Onderzoek toont aan dat langdurig schermgebruik in de avond samenhangt met een verstoorde slaap. Ook blijkt dat slaapproblemen en symptomen van slaaptekort eenvoudig te verhelpen zijn.

De samenhang van schermgebruik met slaap bij Nederlandse kinderen en adolescenten (van 8 tot 18 jaar) is uitgebreid in kaart gebracht. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werkte hiervoor samen met het Amsterdam Medisch Centrum, het Nederlands Herseninstituut en Lifelines.

Korter slapen

De groep deelnemers van het onderzoek die dagelijks of langdurig gebruikmaakte van één of meerdere beeldschermen, sliep tot 40 minuten korter dan de groep die geen of minder gebruik maakte van beeldschermen. Dit is voornamelijk te verklaren doordat de groep door het schermgebruik later ging slapen.

Afname slaapproblemen

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat adolescenten die dagelijks een scherm gebruiken in het uur voor het slapengaan meer slaapklachten hebben. Ze vallen later in slaap, slapen minder lang en worden vaker ‘s nachts wakker.

Deze klachten eisen de volgende dag hun tol: door het slaaptekort hebben de adolescenten moeite om wakker te blijven. Deze slaapklachten en symptomen van slaaptekort nemen af wanneer er ’s avonds geen schermen worden gebruikt of geen blootstelling aan blauw licht is.

Bron: RIVM rapport 2018-0147