Bijensteken goed voor gewrichten

Het gif uit de steek van een honingbij kan de pijn en zwelling doen afnemen van artritis, bursitis, tendonitis en andere ontstekingen van de gewrichten. Ook meer algemene ontstekingsaandoeningen zoals ulceratieve colitis en astma kunnen reageren op behandeling met bijengif. Nader onderzoek is nog nodig, maar sommige mensen met multipele sclerose bleken minder last van vermoeidheid en spierspasmen te hebben door bijengif.
Een onderzoeksteam in Zuid-Korea lijkt een verklaring te hebben gevonden voor het effect van bijengif op reumatoïde artritis (RA), zij het bij ratten en wellicht dus niet van toepassing op mensen. De ontdekking houdt in dat melittine, een belangrijk giftig eiwit uit het gif van een honingbij, de DNA-bindende activiteit remt van de nucleaire factor kappa beta (NF-κβ: een eiwit in de kern [nucleus] van een cel) en op die manier uiteindelijk ontstekingsreacties voorkomt. Aangezien de ontstekingsremmende werking van melittine gelijk was aan of zelfs groter dan die van het bijengif zelf, is het zeer waarschijnlijk dat melittine de belangrijkste factor is in de pijnverlichting bij reumatoïde artritis.
Behandeling met bijengif bestaat ofwel uit gecontroleerd gestoken worden door levende bijen, ofwel uit injectie van bijengif onder de huid van de patiënt. Het aantal en de frequentie van de behandelingen hangt af van de ernst van de aandoening4.
4Arthritis Rheum, 2004; 50: 3504-3515