Bijwerkingen: drie keer zoveel doden en ernstige aandoeningen

Het jaarlijkse percentage ernstige bijwerkingen en sterfgevallen door een voorgeschreven geneesmiddel is sinds 1998 bijna verdrievoudigd. Een luttele 51 middelen, waaronder pijnstillers en middelen voor het immuunsysteem, waren verantwoordelijk voor de overgrote meerderheid van alle reacties, zo blijkt uit nieuwe cijfers.
In 2005, het recentste jaar waarvan de cijfers bekend zijn, stierven in Amerika 5107 mensen als gevolg van een ingenomen voorgeschreven middel, terwijl 89.842 mensen een ernstige bijwerking kregen waardoor ze beperkingen kregen, opgenomen moesten worden of een kind met een aangeboren afwijking kregen. Deze cijfers betekenen een toename met een factor 2,7 in slechts acht jaar. In totaal ontving de FDA, de regulerende instantie voor geneesmiddelen in Amerika, meldingen van 467.809 gevallen van overlijden of ernstige bijwerkingen tussen 1998 en 20053.
3Arch Intern Med, 2007; 167: 1752-1759