Bijwerkingen van medicijnen: aantal meldingen tien keer minder dan verwacht

Wanneer er een nieuw geneesmiddel op de markt komt, wordt van artsen die dat middel voorschrijven verwacht dat zij alle eventuele negatieve reacties melden die zij bij hun patiënten waarnemen terwijl zij dat middel gebruiken. Helaas is in een nieuw onderzoek ontdekt dat artsen dat niet doen.
De mate waarin dit soort bijwerkingen in werkelijkheid wordt gerapporteerd, is verontrustend laag: ongeveer tien keer zo laag als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) optimaal vindt.
In een nieuw onderzoek is nagegaan hoe artsen in het noorden van Portugal hiermee omgaan. Daaruit blijkt dat er slechts een schamele 26 negatieve reacties werden gerapporteerd op een bevolking van één miljoen, terwijl de WHO zegt dat een redelijk aantal meldingen bij een goed werkend systeem dichter bij de 300 per één miljoen mensen zou liggen.
Toen de artsen in het kader van dit onderzoek werden ‘voorgelicht’ over geneesmiddelen en eventuele reacties daarop, liep het aantal meldingen voor een korte periode op naar 160 per een miljoen. De onderzoekers verwachten echter dat het gunstige effect van die training binnen negen maanden zal zijn verdwenen.
Het probleem van te weinig meldingen beperkt zich niet tot Portugal. In de VS en Engeland en ook in Canada, Italië en Zweden worden heel weinig bijwerkingen gemeld, aldus de onderzoekers.5
5 JAMA, 2006; 296: 1086-1093