Biomarkers voorspellen overlijdensrisico ouderen

Niemand kan koffiedik kijken, maar het bloed in uw aderen zou weleens een beeld kunnen geven van uw toekomstige gezondheid.

Aan het Leids Universitair Medisch Centrum hebben wetenschappers onderzoek verricht naar indicatoren bij ouderen die een overlijdensrisico aangeven binnen vijf tot tien jaar. Zij willen met dit onderzoek de kwetsbaarheid van iemands gezondheid waarneembaar maken, ook als deze voor een dokter niet direct zichtbaar is.

Bloedmonsters

In een poging om een compleet beeld van mogelijke indicatoren te krijgen, onderzocht het onderzoeksteam bloedmonsters van 44.168 individuen. Bloeddruk en cholesterol vormen bijvoorbeeld een aanwijzing dat iets mis kan zijn voor mensen van middelbare leeftijd, maar niet per se voor oude patiënten, aldus de onderzoekers.
De deelnemers waren van Europese herkomst en tussen de 18 en 109 jaar oud. In vervolgstudies bleken 5.512 deelnemers gestorven. Op basis van de data identificeerden de wetenschappers 14 biomarkers in menselijk bloed die wijzen op een overlijdensrisico.

Validatie

Om te bepalen in hoeverre deze biomarkers daadwerkelijk het risico op sterven aantonen, hebben de onderzoekers de uitkomsten vervolgens vergeleken met een cohort van 7.600 Finse patiënten uit 1997. Van deze deelnemers overleden er 1.213 en de 14 biomarkers voorspelden hun overlijden binnen vijf tot tien jaar met ongeveer 83 procent nauwkeurigheid.

Verdere validatie van het onderzoek moet gebeuren in een klinische setting, aldus de onderzoekers. Ook is het onderzoek beperkt tot deelnemers met een Europese achtergrond. Andere etniciteiten geven mogelijk een andere uitkomst. Maar als de validatie er komt, dan zijn de 14 biomarkers in de toekomst een uiterst belangrijk middel binnen de gezondheidszorg om kwetsbare ouderen te kunnen identificeren.

Bron: Nat Commun. 2019 Aug 20;10(1):3346