Blindedarm is niet overbodig maar belangrijk

Het ‘overbodige’ staartje van onze blindedarm is van wezenlijk belang voor ons lichaam: dit zakvormige stuk darm dat de dunne en de dikke darm met elkaar verbindt, blijkt een reservoir te zijn voor heilzame darmbacteriën.
Als dat staartje van de blindedarm – dat vaak ten onrechte kortweg ‘blindedarm’ genoemd, maar het in feite dus een wormvormig aanhangsel of appendix van de blindedarm is – ontstoken raakt, wordt dat vaak routinematig verwijderd. Maar misschien is zo’n operatie wel een vergissing, zegt een team onderzoekers uit de VS en Zuid-Afrika. Ze keken naar de functie van dit orgaan bij een aantal zoogdieren.
Ze ontdekten dat het wormvormig aanhangsel aanwezig is bij 533 verschillende zoogdiersoorten die alle een beter ontwikkeld afweersysteem hebben. De dieren hadden met name hogere concentraties lymfatisch weefsel in de blindedarm zelf. De appendix lijkt een belangrijke rol te spelen als secundair immuunorgaan en een ‘schuilplaats’ te zijn voor goede darmbacteriën.
De onderzoekers stellen dat het feit dat de appendix bij geen van deze diersoorten verdwenen is, erop wijst dat hij verre van overbodig is, maar zich samen met andere delen van de darmen heeft ontwikkeld.
Comptes Rendus Palevol, 2017; 16: 39-57
 

Reacties