BMR-vaccin voorkomt mogelijk ernstige gevolgen COVID-19

Wereldwijd wordt naarstig gezocht naar een vaccin tegen COVID-19. Een van de opties is het BMR-vaccin, de gecombineerde inenting tegen de bof, mazelen en rode hond.

Levend verzwakte vaccins

Onderzoeker Paul Fidel en professor Mairi Noverr suggereren in een paper dat onlangs werd gepuliceerd in het tijdschrift mBio, dat de toediening van een zogeheten levend verzwakt vaccin, zoals het BMR-vaccin, mogelijk de ergste gevolgen van COVID-19 kan voorkomen. Zij denken daarbij met name aan longontsteking en sepsis (in de volksmond bloedvergifitiging genoemd).

Er is toenemend bewijs dat levend verzwakte vaccins – hierin zit het virus, maar in sterk afgezwakte vorm – bescherming bieden tegen dodelijke infecties die geen verband houden met de ziekteverwekker waarvoor het vaccin eigenlijk is bedoeld. Deze niet-gerelateerde vaccins stimuleren volgens de onderzoekers de ‘aangeboren immuniteit’ door stamcellen in het beenmerg te trainen om effectiever te reageren wanneer zich bredere infectieuze bedreigingen voordoen. In eerder laboratoriumonderzoek toonden beide onderzoekers al aan dat vaccinatie met een levend verzwakte schimmelstam een aangeboren afweer tegen dodelijke polymicrobiële sepsis uitlokt.

Ondersteunende bewijslast

De onderzoekers voeren verder ter ondersteuning van hun hypothese aan dat van de 955 matrozen op de het Amerikaanse vliegdekschip U.S.S. Roosevelt die positief getest werden op COVID-19, slechts één matroos in het ziekenhuis werd opgenomen. Zij vermoeden dat dit een gevolg kan zijn geweest van het feit dat alle Amerikaanse marinerekruten bij aanvang van hun opleiding ingeënt worden met het BMR-vaccin.

Verder wijzen volgens de onderzoekers epidemiologische gegevens op een correlatie tussen mensen die standaard het BMR-vaccin krijgen toegediend en de lagere COVID-19-sterftecijfers in de gebieden waar deze mensen wonen.

COVID-19 heeft bovendien geen grote impact gehad op kinderen. De onderzoekers veronderstellen dat een van de redenen is dat zij door rijksinentingsprogramma’s meer recent en frequenter zijn ingeënt met levend verzwakte vaccins.

De onderzoekers pleiten ervoor om nu op mensen te testen of het BMR-vaccin kan beschermen tegen COVID-19. In de tussentijd stellen ze voor om alle volwassenen, vooral professionals in de gezondheidszorg en bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen, het BMR-vaccin toe te dienen.
In de eerste week van juli verschijnt de volgende editie van het tijdschrijft Medisch Dossier. Hierin ruim aandacht voor wat je kunt doen als je niet wilt wachten op een nieuw vaccin of als je je liever richt op een natuurlijke versterking van je immuunsysteem dan op een vaccinatieprogramma.

Bronnen
mBio. 2018 Jan-Feb; 9(1): e01472-17