Borstkanker: actief blijven verlaagt het overlijdensrisico

Lichamelijke activiteit kan de overlevingskans van borstkankerpatiënten verbeteren. Vrouwen met deze ziekte die regelmatig aan lichaamsbeweging deden, verlaagden hun overlijdensrisico. Het beste resultaat bleek bij de vrouwen die ongeveer zoveel bewogen als iemand die drie tot vijf uur per week met een matig tempo wandelt: dit leverde een halvering op van het overlijdensrisico aan borstkanker3.
3JAMA, 2005; 293: 2479-2486