Borstkanker: de kiem onstaat al jong

Uit nieuw onderzoek komt naar voren dat lengte en gewicht (BMI ofwel body-mass-index) een grote rol spelen bij de bepaling van het risico van borstkanker. Vrouwen met een hoger risico hadden een hoog geboortegewicht, groeiden snel en waren op veertienjarige leeftijd lang, maar met een lage BMI.
Het onderzoek vond plaats in Kopenhagen waar 117.415 vrouwen werden gevolgd. Hun geboortegewicht en veel details uit de ontwikkeling werden bijgehouden, en van de 3340 vrouwen die later borstkanker kregen, hadden de meeste een of meer van de bovengenoemde risicofactoren4.
4N Engl J Med, 2004; 351: 1619-1626