Cannabis halveert migraineaanvallen

In 2018 waren er in Nederland 275.500 personen met migraine bekend bij de huisarts: 58.600 mannen en 216.900 vrouwen. Dit betekent dat ongeveer 7 op de 1.000 mannen en 25 op de 1.000 vrouwen regelmatig ernstige hoofdpijn hebben.

Cannabis werkt beter dan ibuprofen

Dat cannabis effectief is in de pijnbestrijding is welbekend. Hoeveel mensen echter cannabis tegen de pijn gebruiken, is echter nog slechts in zeer weinig studies onderzocht. Er is één klinisch onderzoek bekend waarin werd geconcludeerd dat cannabis werkzamer is dan ibuprofen.

Realtimeonderzoek

Onderzoekers van Washington State University hebben nu een nieuw onderzoek uitgevoerd. Zij rekruteerden 1.300 mensen die lijden aan frequente hoofdpijn en 653 migrainepatiënten. Alle deelnemers aan het onderzoek gebruikten een app om te melden wanneer ze een aanval hadden, op welk moment ze cannabis namen en het effect daarvan in ‘real time’. De twee groepen dienden samen bijna 20.000 verslagen in.

Afname hoofdpijn

De patiënten rapporteerden een afname van 47 procent in de ernst van hoofdpijn en 49 procent in vermindering van de migrainepijn. Er was geen melding van hoofdpijn door het medicatiegebruik, zoals in conventionele behandelingen wel vaak wordt waargenomen. De onderzoekers merkten wel dat deelnemers een steeds grotere dosis namen waardoor zij vermoeden dat de patiënten een tolerantie voor cannabis ontwikkelden.

Cannabisolie iets effectiever

Cannabisolie bleek een effectievere pijnstiller dan de cannabisbloem. Toch meenden de onderzoekers dat de verschillende niveaus van THC (tetrahydrocannabinol) en CBD (Cannabidiol) die door de deelnemers werden gebruikt, geen bepalende factor vormden.

 

J Pain. 2019 Nov