CAR T celtherapie: de mogelijke doorbraak in de behandeling van kanker

Voor patiënten met een agressieve vorm van lymfeklierkanker, voor wie chemotherapie of een stamceltransplantatie zonder resultaten blijven, is er nu hoop aan de horizon. Universitair Medisch Centrum Groningen heeft namelijk voor het eerst een experimentele therapie gebruikt waarbij de afweercellen genetisch zijn veranderd. De behandelmethode geeft mooie resultaten.

Wanneer een patiënt met een agressieve vorm van lymfeklierkanker geen baat heeft bij chemotherapie of stamceltransplantatie wordt deze persoon veelal alleen nog maar palliatief behandeld. Deze behandeling richt zich dan op symptoombestrijding van pijn, vermoeidheid en kortademigheid.

Afweercellen genetisch aanpassen

De behandelmethode waar het om gaat is een nieuwe, experimentele therapie. Bij deze experimentele therapie worden de afweercellen van de patiënt genetisch veranderd. Dit worden ook wel de T-cellen genoemd. Deze T-cellen worden zodanig aangepast dat ze nog maar een ding kunnen: het herkennen en vernietigen van lymfeklierkankercellen. Inmiddels hebben vier patiënten de behandeling ondergaan en geven de resultaten hoop. De behandeling is echter niet zonder risico’s. Zo kunnen de patiënten last krijgen van hoge koorts en sufheid.

CAR T celtherapie

Het genetisch modificeren van de T-cellen wordt CAR T celtherapie genoemd. Het is een ingewikkelde therapie: witte bloedcellen van de patiënt worden naar de Verenigde Staten verzonden waar de manipulatie plaatsvindt. Vier weken later komen de gemodificeerde T-cellen terug in Nederland. Aan de T-cellen is een receptor toegevoegd die het specifieke eiwit CD19 van de lymfeklierkankercel herkent. Dit eiwit komt niet voor op andere soorten bloedcellen of weefsel. Hierdoor doodt de gemodificeerde T-cel de lymfeklierkanker.

Hoop voor de toekomst

De CAR T celtherapie is in de Verenigde Staten al bij zo’n 100 patiënten succesvol uitgevoerd. Zo was bij iets meer dan de helft van de behandelde patiënten geen tumoren meer te vinden. Bij dertig procent van de patiënten werden er nog maar zeer minimaal tumoren waargenomen. Door de goede resultaten en gezien de uitgebreide behandelingen die de patiënten al hebben gehad, spreken hematologen van een enorme doorbraak in de behandeling van kanker. Verwacht wordt dan ook dat er snel meer patiënten zullen volgen die deze vorm van therapie zullen ondergaan. Echter, omdat het een experimentele behandeling betreft mag het alleen uitgevoerd worden in wetenschappelijk verband. Daarnaast denkt Tom van Meerten, hematoloog, dat deze behandeling in de toekomst ook bij andere soorten kanker kan worden toegepast, zoals lymfatische leukemie, dikke darmkanker en hoofd/hals kanker.

Bron: UMCG