CBD bij angst en stress

Onderzoekers bekeken 76 artikelen naar het gebruik van CBD bij angst en stress. Meer dan 70 procent van de studies naar CBD-gebruik liet een positief effect zien.

Cannabis wordt al duizenden jaren als medicijn gebruikt in Azië. Het boek waarin de toepassing van cannabis als eerste beschreven wordt, stamt uit 2600 voor Christus. Het betreft een Chinees boek met daarin beschrijvingen van gebruikte medicijnen, waarin de effectiviteit van cannabis geschetst wordt bij lichamelijk-, psychologische- en emotionele klachten. Cannabis bevat een aantal werkzame stoffen waarvan tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol (CBD) de bekendste zijn. THC heeft onder andere een geestverruimend effect dat bij de behandeling van verschillende aandoeningen meestal ongewenst is. Het meeste onderzoek richt zich momenteel dan ook op het gebruik van CBD-houdende supplementen die vrij zijn van THC.

Gevoelens en emoties

CBD kan gevoelens van stress en angst remmen. Daarnaast zijn er aanwijzingen uit kleinschalige studies dat CBD tevens effectief depressieve gevoelens kan verminderen. De effecten op het geheugen zijn minder uitgesproken en de wetenschappers konden geen invloed zien van CBD op de cognitie. Verstoringen in de stressgevoeligheid, gevoelens van angst en neerslachtigheid zijn echter volgens de onderzoekers bij uitstek geschikt om te behandelen met CBD.

In de studies is een brede variatie aan doseringen en samenstellingen van producten gebruikt. Doseringen varieerden van 25 tot 800 mg per dag. Dat maakt het in de praktijk lastig om een goede startdosering te bepalen. De onderzoekers geven aan dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar de effecten van CBD-gebruik op de lange termijn op, bijvoorbeeld de leverfunctie. Het advies is dan ook om met een lage dosering te beginnen en deze eventueel bij onvoldoende effect langzaam op te bouwen. Bij gelijktijdig gebruik met andere medicijnen is het raadzaam om voor gebruik eerst een specialist in kruidenmiddelen te raadplegen.

Bron: Medical Sciences, 2020, 8(6), 18-24