Chemo biedt borst-kankerpatiënten geen gezondheidsvoordeel

Chemotherapie helpt de overgrote meerderheid van de vrouwen met de meest voorkomende vorm van borstkanker niet, maar een nieuwe vorm van immuuntherapie zou dat wel kunnen.

Hoewel chemotherapie routinematig wordt toegepast, helpt het in 70 procent van de gevallen niet, zo blijkt uit een recente studie.

Van de vrouwen die de chemotherapie ondergaan, bleken er vijf jaar later niet meer vrouwen in leven te zijn dan vrouwen die alleen hormoontherapie kregen. En beide groepen hadden een vergelijkbaar risico op het terugkeren van de kanker binnen vijf jaar.

Onderzoekers van het Albert Einstein Kankercentrum in New York onderzochten de effectiviteit van chemotherapie bij vrouwen met de meest voorkomende vorm van borstkanker. De wetenschappers volgden het ziekteverloop van 10.273 vrouwen met borstkanker. De vrouwen met het laagste risico kregen alleen hormoontherapie, terwijl de groep met een hoger risico ook chemotherapie kreeg.

Vrouwen in de groep met een middelmatig risico kregen ofwel hormoontherapie alleen, ofwel in combinatie met chemotherapie. En het was het verloop van de ziekte bij deze patiënten dat werd beoordeeld tijdens de TAILORx-studie (klinische trial met geïndividualiseerde opties voor behandeling).1

Een afzonderlijke rapportage bracht nog beter nieuws voor borstkankerpatiënten, vooral vooral voor de vrouwen die geen profijt hadden van andere behandelingen.
Het rapport beschrijft de toepassing van een experimentele vorm van immuuntherapie, die al met succes toegepast wordt om melanomen te behandelen. Onderzoekers van het Amerikaanse National Cancer Institute voorspellen nu dat de therapie ook effectief kan zijn tegen borstkanker.

Met de therapie, ACT genaamd, werd een patiënt – waarvan gezegd werd ze nog slechts drie maanden te leven had – met succes behandeld. De in Florida wonende vrouw, die de ongebruikelijke beslissing nam om haar behandeling als ‘casus’ te laten beschrijven in een onderzoeksrapport, was pas 49 jaar oud toen zij de terminale diagnose kreeg.
De ACT-therapie hield in dat 90 miljard immuuncellen – die waren voorgeprogrammeerd om de tumoren aan te vallen – in haar lichaam werden gepompt. Nu, tweeënhalf jaar later, is ze nog steeds gezond.2

Literatuur:

1. TAILORx study: New Engl J Med, 2018 Jun 3. doi: 10.1056/NEJMoa1804710; ACT study: Nat Med, 2018; 24: 724–30
2. WebMD, 5 juni 2018