Co-enzym Q10 versterkt het hart

Slechts 12 procent van de mensen die een hartlong-reanimatie ondergaan vanwege een plotselinge hartstilstand die ze buiten het ziekenhuis krijgen, komt levend het ziekenhuis uit. Verder blijkt dat meer dan 90 procent van de overlevenden daarna niet meer zijn normale dagelijkse leven kan oppakken, voornamelijk vanwege opgelopen hersenletsel.
In een gerandomiseerde dubbelblinde placebogecontroleerde trial van het academisch ziekenhuis van Leicester in Engeland waren 49 patiënten betrokken die in coma lagen na een hartaanval buiten het ziekenhuis en een succesvolle reanimatie. Na een therapeutische hypothermie (waarbij de kerntemperatuur werd verlaagd naar 35 oC) gedurende 24 uur kregen de patiënten in eerste instantie, willekeurig verdeeld, ofwel 250 mg co-enzym Q10 (CoQ10) ofwel een placebo, vloeibaar toegediend via een neusmaagsonde. Vervolgens kregen ze driemaal daags 150 mg gedurende vijf dagen. Na drie maanden was 68 procent van de CoQ10-groep nog in leven tegenover 29 procent van de placebogroep. Negen van de 25 met CoQ10 behandelde patiënten had een goede neurologische verbetering (ofwel matige functiebeperking ofwel een goed herstel) tegenover slechts vijf van de 24 met een placebo behandelde patiënten. Men neemt aan dat dit resultaat te danken is aan de eigenschap van CoQ10 dat hij de functie van de mitochondriën (de ‘energiecentrales’ van cellen) kan verbeteren en de oxidatieve belasting kan verlagen5.
5Circulation, 2004, 110: 3011-3016