Covid-stress goed voor je relatie?

Relaties staan vaak onder druk door dagelijkse frustraties, zoals werkstress of financiële angst, maar hoe gaan stellen om met een uitdaging die zo uitzonderlijk is als de Covid-19-pandemie? Mensen die hun stress meer wijten aan de pandemie dan aan hun partner, zijn gelukkiger in hun relatie, meldt een nieuwe studie in Social Psychological and Personality Science.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat koppels de neiging hebben kritischer naar elkaar te kijken wanneer sprake is van stress. Grote gebeurtenissen, zoals natuurrampen, hebben echter niet altijd tot gevolg dat relaties verslechteren. Mogelijk zijn mensen zich dan meer ervan bewust dat stress hen beïnvloedt?

De wereldwijde Covid-19-pandemie biedt een unieke context om dit concept te onderzoeken. Amerikaanse onderzoekers analyseerden de gegevens van 191 deelnemers die zij verzamelden tijdens de eerste weken van de pandemie en zeven maanden later opnieuw. Zij onderzochten of de pandemie als zondebok voor problemen de invloed van stress op relaties kon verminderen. Wanneer stress in het ene domein (zoals werk) het functioneren in het andere domein (zoals in de relatie) belemmert, wordt dat ook wel stress spillover genoemd.

De deelnemers vulden een vragenlijst in waarin ze beoordeelden in hoeverre ze de pandemie de schuld gaven van hun problemen. Dit werd gedurende twee weken gevolgd door een dagelijkse enquête, gericht op dagelijkse stressoren, relatietevredenheid en meldingen van negatief gedrag dat ze ten opzichte van hun partner vertoonden.

De uitkomsten lieten zien dat de pandemie de schuld geven de schadelijke effecten van stress op een relatie kan verminderen. Maar deze effecten worden niet helemaal geëlimineerd. Als koppels zich bewust zijn van de impact die stress heeft op hun relatie, maar de stressvolle omstandigheden overschrijden hun copingcapaciteiten, kan de relatie eronder lijden. Toch toont dit onderzoek aan hoe belangrijk het is om te erkennen dat stress de manier kan kleuren waarop partners hun relatie waarnemen en met elkaar omgaan.

Bron: Social Psychological and Personality Science. June 2021