Cruciaal alarmsignaal bij kinderen voor moelijke pubers

Er is een eenvoudig teken voor ouders waaruit ze kunnen opmaken of hun kind meer kans maakt een agressieve en moeilijke puber te worden. Uit een onderzoek met 2076 Nederlandse kinderen in de leeftijd van vier tot zestien jaar is een direct verband naar voren gekomen tussen slaapproblemen in de kindertijd en agressief gedrag in de tienerjaren. Kinderen die niet goed in slaap komen, onrustig slapen of steeds wakker worden, waren 40 procent vaker angstige, depressieve of agressieve tieners. De mate van gedragsproblemen leek gelijk op te gaan met de mate van slaapproblemen zoals ouders die rapporteerden. Kinderen die (te) veel sliepen of nachtmerries hadden, werden geen ‘probleemtieners’3.

3Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 2008; 162: 330-335