Darmflora baby tegen ontstaan allergie

De overgang van vloeibaar naar vast voedsel bij baby’s kan leiden tot allergieën, blijkt uit onderzoek aan de Wageningen University & Research (WUR). Dit komt door de samenstelling van de darmflora.

Een darmmilieu met veel zuren is gunstig voor de opvolgers van de bifidobacteriën, zoals de voedingsstof butyraat. Bij kinderen die eczeem ontwikkelden bij de overgang op vast voedsel, was de bifidobacterium groep minder aanwezig. Ook verliep de overgang naar een gevarieerdere darmflora bij deze groep minder goed.

Darmflora

Promovendus Harm Wopereis van het Laboratorium voor Microbiologie aan de WUR toonde in experimenten met poeptransplantaties bij muizen aan dat het bifidogene milieu bepalend is voor de bescherming tegen allergie. Muizen die poep kregen van kinderen met koemelkallergie, maakten antistoffen aan. ‘Dat is de belangrijkste immuunfactor bij allergische reacties’, aldus Wopereis.

Prebiotica plus probiotica

Voor het onderzoek werd ook gekeken naar effecten van prebiotica (voeding voor goede darmbacteriën) en synbiotica ofwel prebiotica plus probiotica (levende bacteriën die een positief effect hebben op de gezondheid) bij kinderen met een verhoogd risico op allergie of met een koemelkallergie. Door de toevoeging van prebiotica en synbiotica ontstond een darmflora die meer lijkt op dat van kinderen die borstvoeding krijgen.

Bron: Weekblad voor Wageningen