De invloed van uitlaatgassen op onze gezondheid

Onderzoek laat zien dat er al epigenetische veranderingen zijn waar te nemen in het bloed slechts twee uur na blootstelling aan uitlaatgassen. Deze veranderingen worden in verband gebracht met verschillende ziektes.

Het onderzoek, waarvan de resultaten onlangs in Environment International werden gepubliceerd, werd uitgevoerd door de Universiteit van Maastricht (UM) in samenwerking met Imperial College en King’s College Londen.

Uitlaatgassen of een schonere lucht

24 proefpersonen liepen een of twee uur door een drukke straat in het centrum van Londen, Oxford Street. In deze straat rijden veel taxi’s en bussen op diesel. De proefpersonen droegen een rugzak die was uitgerust met sensoren en dataprocessors. Drie weken na dit onderzoek vond hetzelfde onderzoek plaats op een verkeersvrije locatie, Hyde Park. Na beide onderzoeken werd bloed afgenomen bij de deelnemers. Hieruit bleek dat al een kortdurende blootstelling aan uitlaatgassen zorgde voor een verandering van 54 microRNAs, epigenetische deeltjes. Deze deeltjes worden gecodeerd door het DNA en beïnvloed door ziektes of omgevingsfactoren. De veranderingen die werden waargenomen, worden in verband gebracht met diverse gezondheidsrisico’s.

Gezondheidsrisico’s op korte termijn

In 1993 werden microRNAs ontdekt. Vanwege hun waarde als zogenoemde biomarker voor orgaanziekten wordt hier veel onderzoek naar gedaan. MicroRNAs die in het bloed circuleren weerspiegelen de nadelige gevolgen van toxiciteit in organen, ten gevolge van verkeersvervuiling. Binnen twee uur na blootstelling aan uitlaatgassen was een verandering van 54 microRNAs te zien. Deze verandering hangt deels samen met specifieke vormen van luchtverontreiniging, zoals ultrafijne deeltjes en stikstofdioxide. Het onderzoek laat dus zien dat slechts op korte termijn er al gezondheidsrisico’s kunnen optreden ten gevolge van de uitstoot die van het verkeer afkomstig is.

Individuele gezondheidsrisico’s voorspellen

Het doel van het onderzoek is om te kunnen voorspellen wat de individuele gezondheidsrisico’s zijn in relatie tot milieubelasting. Er zal dan ook nog meer onderzoek omtrent dit onderwerp gedaan worden. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar een vergelijkbare drukke straat zoals Oxford Street, in Barcelona. Deze resultaten worden nog verwacht.

Bron: Environ Int. 2018 Jan 27;113:26-34.