Dementie: medicijnen helpen niet, maar zoveel andere dingen wel

De standaardreactie van de medische wereld op dementie is een middel voorschrijven, variërend van antipsychotica tot antidepressiva tot stemmingsstabilisators. Nieuw onderzoek heeft echter aangetoond dat de medicijnen hooguit een bescheiden werking hebben en de kans op een beroerte kunnen verhogen. De klassieke antipsychotica hadden weinig tot geen positief effect en er deden zich vaak nadelige effecten voor. De atypische antipsychotica hadden een vergelijkbaar bescheiden gunstig effect, maar verhoogden ook de kans op beroerte, terwijl de antidepressiva niets uitrichtten tegen symptomen van dementie. Het onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers aan de School of Medicine van de Universiteit van Wake Forest in Noord-Carolina, trekt het nut van het gebruik van geneesmiddelen bij dementie in twijfel. De onderzoekers opperen dat voeding, meditatie en training van de alertheid, aandacht en concentratie de enig overblijvende remedies zijn voor dementiepatiënten.3 (Zie ook Medisch Dossier, jrg. 6, nr. 8.)
3 Journal of the American Medical Association, 2005; 293: 596-608)