Depressie, overgewicht of man zijn ongunstig bij het ouder worden

Ben je een man, heb je overgewicht of zit je in een depressie? Dan is er kans dat je biologische leeftijd sneller oploopt. Nieuw onderzoek benoemt deze indicatoren als mogelijke versnellers in het verouderingsproces.

Dat onze kalenderleeftijd niet in de pas hoeft te lopen met onze biologische leeftijd is een bekend gegeven. Onderzoekers van de Vrije Universiteit van Amsterdam onderzochten de oorzaak van het verouderingsproces en hoe de indicatoren uit het proces zich met elkaar verhouden. De resultaten zijn gepubliceerd in eLife.

Voor het onderzoek maakten zij gebruik van bloedmonsters van 2.981 personen van 18 tot 65 jaar die van 2004 tot 2007 meededen aan de Nederlandse Studie naar Depressie en Angst. De groep bestond voor 74 procent uit personen met een depressie, angststoornis of beide, de overige 26 procent was gezond. Ze vergeleken vijf indicatoren op onderlinge verbanden en op verbanden in mentale en fysieke gezondheid. Deze indicatoren werden samengevoegd in een analyse naar sekse, leefstijlfactoren, fysieke mogelijkheden en bekende gezondheidsproblemen.

Uit de studie bleek bij vier van de vijf indicatoren dat mannen meer biologische veroudering lieten zien. Dit komt overheen met de situatie dat vaak ouder worden dan mannen. Naast het man zijn bleken ook een hoger BMI, roken, depressie en het hebben van een metabool syndroom – problemen met bijvoorbeeld hoge bloedruk of te hoog cholesterol – oorzaken van een snellere veroudering te zijn. Daarnaast zagen de onderzoekers een verband tussen medicijngebruik en veroudering; het is alleen niet duidelijk of dit komt door de medicatie of door de onderliggende problemen.

Bij sommige personen overlappen de indicatoren elkaar, maar de bestaan los van elkaar. Dit biedt meer ondersteuning aan de veronderstelling dat er niet één verouderingsproces is vast te leggen, concludeerden de onderzoekers.

Bron: eLife 2021;10:e59479