Deze voeding zorgt voor een betere longfunctie

Wanneer u ouder wordt zal de longfunctie steeds iets meer achteruit gaan. Roken heeft ook een negatieve invloed op de longen en zal deze verslechtering versnellen. Uit onderzoek blijkt dat voeding juist een positief effect kan hebben op de longfunctie.

Amerikaanse onderzoekers van Johns Hopkins Bloomberg School of Public hebben geconcludeerd dat gezonde voeding kan bijdragen aan het behoud van de longfunctie.

Voeding rijk aan antioxidanten

De onderzoekers toonden aan dat een voeding die rijk is aan antioxidanten er voor kan zorgen dat de achteruitgang van de longfunctie bij volwassenen vertraagd wordt. Dit effect wordt met name gezien bij ex-rokers. Bij deze doelgroep spelen antioxidanten een belangrijke rol bij het herstel van de vervuilde longen, blijkt uit de resultaten van de European Community Respiratory Health Survey (ECRHS) in het European Respiratory Journal.

Tomaten, appels en bananen

Gedurende tien jaar werd bij 680 volwassenen, afkomstig uit drie Europese landen en met een gemiddelde leeftijd van 43,8 jaar, de invloed van voedingsantioxidanten op de longfunctiedaling gevolgd. De longen van de deelnemers die nooit hadden gerookt, reageerden goed op tomaten. Het dagelijks eten van minimaal twee verse tomaten vertraagde de achteruitgang van de longfunctie. Het gevolg hiervan was dat deze groep meer lucht binnen kreeg dan de groep die geen tomaten at. Bij ex-rokers was het positieve effect nog zichtbaarder wanneer zij antioxidanten tot zich namen. Bij deze doelgroep was niet alleen een relatie tussen het eten van tomaten en een verbetering van de longfunctie te zien, maar ook wanneer appels en bananen werden gegeten was deze verbetering waarneembaar.

Bron: Eur Respir J. 2017 Dec 21;50(6).