Diabetes en ongezond tandvlees

Aandoeningen van het gebit en tandvlees, zoals gingivitis en ernstige parodontitis, kunnen diabetes doen escaleren en spelen wellicht zelfs een rol bij het ontstaan ervan. Andersom kan diabetes door een tandvleesaandoening verergeren.
Dat verband is het afgelopen jaar bevestigd door twee baanbrekende onderzoeken. In het ene concludeerden de onderzoekers dat mensen met een tandvleesaandoening een twee keer zo grote kans hadden diabetes te krijgen. In het andere werd ontdekt dat het bijna onmogelijk is om de glucosespiegel onder controle te krijgen bij patiënten die behalve diabetes een tandvleesaandoening hadden.
Bron: JAMA, 2008; 300: 2471-2473