Diabetes: geen medicijnen nodig, alleen wilskracht

Een goed bericht voor lijders aan diabetes type 2: die kan zonder medicijnen onder controle worden gehouden. Het slechte nieuws is dat slechts weinig mensen gemotiveerd of wilskrachtig genoeg zijn om het strenge regime vol te houden, zodra ze het op eigen kracht moeten doen.
72 Patiënten (van wie een aantal met overgewicht en hoge bloeddruk) werden verdeeld in twee groepen: een groep volgde een intensief programma van dieet, lichamelijke oefeningen en regelmatige controles, de andere groep volgde de standaardbehandeling waarbij een arts hun ziekte onder controle hield. Na een jaar vertoonden de patiënten uit de eerste groep een aanzienlijke verbetering van hun gezondheid; de meeste gaven aan dat hun kwaliteit van leven was vooruitgegaan.
Jammer genoeg vervielen de participanten weer in hun oude slechte gewoonten toen het onderzoek ten einde was. Na een halfjaar was het hele effect van het programma verdwenen3!
3BMJupdates, 4 February 2006