Diabetes gevolg van werkstress

Wat zijn de oorzaken van diabetes type 2 – de ziekte die vroeger ‘ouderdomssuiker’ werd genoemd, maar tegenwoordig een ‘leefstijlaandoening’ heet? Inderdaad, dat zijn ongezond eten, gebrek aan beweging en overgewicht. Maar wetenschappers denken nu dat stress op het werk aan deze lijst moet worden toegevoegd.
Mensen die moeite hebben met hun werk of een veeleisende baas hebben, hebben 45 procent meer kans om diabetes te ontwikkelen, zelfs als ze gezond eten en voldoende bewegen.
Zoals meestal bij stress, zijn de mensen die het gevoel hebben weinig controle te hebben op de gang van zaken of de resultaten op hun werk, degenen die het meeste risico lopen. Dat zeggen onderzoekers van het Universiteitsziekenhuis van Giessen en Marburg in Duitsland. Zelfs mensen zonder een bekende risicofactor kunnen diabetes ontwikkelen als ze veel stress in hun werkomgeving hebben.
De onderzoekers legden het verband tussen stress en diabetes toen ze de gezondheid onderzochten van ongeveer 5300 werknemers tussen de 29 en 66 jaar oud. Hoewel geen van de deelnemers aan het begin van de studie diabetes had, ontwikkelden bijna driehonderd van hen de ziekte in de dertien daaropvolgende jaren.
Van werkstress was al bekend dat het hart- en vaatziekten veroorzaakt; nu blijkt dat je er ook diabetes type 2 van kunt oplopen.
Bron: Psychosomatic Medicine, 2014; 76(7): 562-568