Dierproeven: onderzoek onthult waarom ze moeten ophouden

Farmaceutische bedrijven trekken zich niets aan van de uitkomsten van dierproeven als die niet gunstig uitvallen, zo blijkt uit nieuw onderzoek. In deze studie onder leiding van professor Ian Roberts bleek dat het houden van dierproeven een steelse, geheimzinnige bezigheid is. Roberts en zijn team evalueerden zes medische behandelingen (hoofdwonden, bloedstolling, beroerte, ziekte bij vroeggeborenen en osteoporose) en onderzochten daarna nogmaals de oorspronkelijke uitkomsten van de dierproeven.
Bij de evaluatie van het gebruik van steroïden voor patiënten met hoofdwonden hadden de oorspronkelijke dierproeven gemengde resultaten te zien gegeven. Toch was deze behandelmethode goedgekeurd voor toepassing bij de mens, maar toen bleek het risico van overlijden toe te nemen en werd de behandeling gestopt.
Uit twee onderzoeken naar beroerte bleek dat de resultaten van de dierproeven zich niet naar de mens lieten vertalen. In beide gevallen leidde het geneesmiddel tot verbetering bij het dier, terwijl hetzelfde middel bij de mens de kans op overlijden of blijvende handicap deed toenemen8.
8 Dept of Public Health and Epidemiology, Birmingham University; website: www.pcpoh.bham.ac.uk/publichealth/nccrm/publications.htm