Muis

Dierproeven zien dodelijke gevaren over het hoofd

Tegenstanders van dierproeven kregen onlangs een steuntje in de rug: de uitgebreide proeven op ratten, muizen, honden en apen in laboratoria waren niet in staat de gevaren van een nieuw geneesmiddel aan het licht te brengen. Daardoor is er een vrijwilliger in de beginfase van de trial aan het middel overleden.
Zes andere vrijwilligers moesten met spoed naar het ziekenhuis, nadat ze verkeerd reageerden op het nieuwe middel tegen pijn en stemmingsstoornissen: BIA102474.
Franse deskundigen zeggen dat de gezondheidsschade en het overlijden een direct gevolg waren van het middel dat getest werd. Ze benadrukten de ‘onverwachte en ongekende’ aard van het incident, waarbij een reactie in de hersenen werd veroorzaakt ‘zoals nooit eerder is gezien’.
Het Franse Nationale Agentschap voor de Veiligheid van Geneesmiddelen wil weten hoe het kan dat uitgebreide dierproeven geen gevaren aan het licht hebben gebracht. De dieren ondervonden geen schadelijke effecten, terwijl de dosering die de dieren kregen 400 keer zo sterk was als die van de menselijke vrijwilligers.
Het agentschap maakt zich bovendien zorgen over de omvang van de dierproeven: die doet vermoeden dat de fabrikant, het Portugese farmaceutische bedrijf Bial, al bang was voor de mogelijke toxiciteit van het middel.
Het onderzoeksinstituut Biotrial, dat het medicijn testte, had 108 vrijwilligers gerekruteerd. Van hen hadden er 90 het medicijn gekregen en de rest een placebo. De zeven vrijwilligers die ernstige reacties vertoonden, hadden 50 mg gehad.
Bron: Agence France-Presse, 8 maart 2016