DNA urineweginfectie een stukje meer ontrafeld

Voor de meeste bacteriën zijn urinewegen een lastige plek om te overleven. En de bacteriën die overleven, zijn meestal onschadelijk. Dit geldt niet voor de Groep-B-streptokokken (GBS); deze bacteriën vormen een bron voor urineweginfecties. Nieuw onderzoek toont aan hoe deze bacterie kan overleven op een plek waar de meeste bacteriën het al snel voor gezien houden. Het heeft te maken met ons DNA.

DNA-moleculen zijn opgebouwd uit nucleotiden. Een nucleotide bestaat vervolgens weer uit drie onderdelen: een stikstofbase, een suikergroep en een of meer fosfaatgroepen. Er bestaan vier stikstofbasen die samen het DNA vormen: thymine, cytosine, guanine en adenine.

Onze urine breekt deze vier stikstofbasen af tot urinezuur. Hierdoor zijn ze slecht vindbaar en ook niet zo massaal aanwezig in onze urinewegen. Wetenschappers onderzochten de GBS en vonden een gespecialiseerd gen dat het voor deze bacterie mogelijk maakt om guanine te produceren uit onze urine. Zo kan de bacterie overleven in de urineweg.

De onderzoekers injecteerden streptokokkenstammen van verschillende individuen in de blaas van muizen om een vergelijking te kunnen maken tussen een normale GBS-infectie en een infectie met een bacterie die een tekort heeft aan guanine. Het bleek dat de microben die niet in staat waren hun eigen guanine te maken minder goed in de blaas van de muis konden overleven dan de GBS. Deze zelfde uitslag volgde na gebruik van synthetische menselijke urine. Volgens de onderzoekers suggereert dit dat de aanwezigheid guanine essentieel is voor een streptokokkeninfectie in de blaas, zowel bij muizen als bij de mens.

Urineweginfecties veroorzaakt door GBS komen een stuk minder vaak voor dan een infectie veroorzaakt door de bacterie E-coli. Vooral zwangere vrouwen, ouderen of mensen met een onderliggend probleem, als bijvoorbeeld diabetes, hebben vaak deze vorm. Onderzoeker Matthew Sullivan van de Gryffith Universiteit in Australië stelt dat dit onderzoek nieuwe kansen biedt om alternatieve behandelingen te ontwikkelen. Door overmatig gebruik van antibiotica neemt de resistentie toe en voor het ontwikkelen van nieuwe medicijnen kan naar de resultaten van dit onderzoek gekeken worden, zo meent hij.

Bron: The ISME Journal (2021)