Drie geneesmiddelen verantwoordelijk voor eenderde van alle bijwerkingen

Slechts drie geneesmiddelen zijn samen verantwoordelijk voor 59.000 van de 117.000 jaarlijks in Amerika gemelde gevallen van negatieve bijwerkingen bij ouderen. Die drie, warfarine, insuline en digoxine, zijn 35 keer zo gevaarlijk als de andere 41 middelen die gezien worden als gevaarlijk voor ouderen. Bij warfarine (een antistollingsmiddel uit de groep van coumarinederivaten) waren bloedingen de meest voorkomende bijwerking, terwijl bij insuline de gebruikelijkste bijwerking hypoglykemie (lage bloedsuikerspiegel) was, resulterend in toevallen of bewustzijnsverlies.
De middelen staan op de Beers list, een lijst met alle groepen geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze gevaarlijk zijn voor ouderen. Volgens wetenschappers kunnen kleine aanpassingen van de manier van voorschrijven en van de manier waarop het effect van de middelen in de gaten wordt gehouden, het aantal mensen dat er schade van ondervindt al verminderen5.
5Ann Intern Med, 2007; 147: 755-765