Een gezonde geest zorgt echt voor een gezond lichaam

Iedereen wil gelukkig zijn en iedereen wil gezond zijn, en die twee hangen samen; positieve, optimistische mensen hebben meer kans om zich ook lichamelijk goed voelen. Mensen die een programma hadden gevolgd om hun psychische gesteldheid te verbeteren, rapporteerden vervolgens minder ziektedagen, wat bevestigt dat de uitdrukking ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ waar is.

Onderzoekers van de University of Virginia rekruteerden 155 gezonde volwassen die een cursus kregen voor psychisch welzijn, of op een wachtlijst werden gezet. In de cursus van 12 weken werd ingegaan op persoonlijke waarden, krachten en doelen, emotionele controle en mindfulness. Drie maanden na het eind van de cursus meldden degenen die hadden meegedaan minder ziektedagen dan degenen die op de wachtlijst hadden gestaan.

Zij zeiden zich ook beter te voelen, zowel geestelijk als lichamelijk. De resultaten bekrachtigen eerdere studies die uitwezen dat gelukkigere mensen ook een betere cardiovasculaire gezondheid hebben en een sterker immuunsysteem.

Psychol Sci, 2020; 31: 807–21