Een goed gesprek met uw darmen

Recent onderzoek laat zien dat sommige ‘psychobiotica’, zoals kefir, niet alleen een positieve invloed hebben op onze darmen, maar ook op onze gemoedstoestand.

Psychobiotica is een term waarmee onderzoekers sinds kort aangeven dat sommige bacteriën een gunstig effect kunnen hebben op onze stemming. Recente studies laten zien dat er een relatie is tussen bacteriën, onze darmen én onze hersenen.

Werking psychobiotica

Deze psychobiotica werken op drie verschillende manieren in op ons brein:

  1. Door serotonine (het gelukshormoon) in onze darmen aan te maken. Hierdoor komen moleculen vrij die ons gedrag beïnvloeden.
  2. Door in te werken op de stressreactie van ons lichaam. De Hypothalamus-hypofyse-bijnier-as speelt een belangrijke rol in onze stressrespons. Wanneer deze door stress of ziekte is aangetast, dan loopt ook de aanmaak van cortisol en andere stresshormonen spaak met stemmingswisselingen en cognitieve problemen tot gevolg.
  3. Door chronische ontstekingsniveaus in ons lichaam te verminderen. Het is bekend dat chronische ontstekingen de onderliggende reden zijn voor het prikkelbaredarmsyndroom, depressies en angstklachten.

Shann Nix Jones, een auteur, boerin, vrouw en moeder, schreef een boek over de positieve effecten van psychobiotica getiteld The Kefir Solution: Natural Healing for IBS, Depression and Anxiety. Deze publicatie is vooralsnog alleen in het Engels verkrijgbaar.