Een kinderwens heeft een positief effect op leefstijlbegeleiding

Een kinderwens blijkt een goede motivatie voor een betere leefstijl. Onderzoekers van het AMC in Amsterdam en UMCG in Groningen laten zien dat wanneer vrouwen met overgewicht een kinderwens hebben, zij met behulp van begeleiding hun leefstijl goed kunnen verbeteren. Deze verbetering heeft een positief effect op hart en vaten.

Niet alleen zorgt leefstijlbegeleiding voor bovengenoemde positieve effecten, ook zorgt deze begeleiding er voor dat vrouwen zich beter voelen en zij vaker op een natuurlijke manier zwanger kunnen raken.

Wel of geen begeleiding

In 23 ziekenhuizen, verspreid door Nederland, werden 577 vrouwen, met een leeftijd tussen de 18 en 39 jaar en een BMI van 29 of hoger, met vruchtbaarheidsproblemen onderzocht. De vrouwen werden in twee groepen verdeeld. De eerste groep kreeg zes maanden begeleiding om hun leefstijl te verbeteren: gezonder eten en meer te bewegen. De andere groep kreeg deze begeleiding niet.

Een goede motivatie

Bij de groep die de begeleiding kreeg waren verschillende positieve effecten waarneembaar. Zo was er sprake van gewichtsverlies, een lagere bloeddruk en minder suiker in het bloed. De aanpassing van leefstijl werd gestimuleerd wanneer de vrouwen een kinderwens hadden. Hierdoor konden zij namelijk niet alleen hun gezondheid verbeteren maar ook de kwaliteit van leven en vruchtbaarheid.

Het metabool syndroom

Wat betreft de gezondheidseffecten was te zien dat de vrouwen die hun leefstijl verbeterden zo’n dertig procent minder kans hadden op het metabool syndroom in vergelijking met de vrouwen die geen begeleiding kreeg. Wanneer er sprake is van het metabool syndroom, heeft iemand niet alleen een hoge bloeddruk, maar ook een hoog cholesterolgehalte en een verstoorde bloedsuikerspiegel. Al deze factoren kunnen de kans op hart- en vaatziekten verhogen.

Ook op de lange termijn wordt verwacht dat verandering van de leefstijl positieve gevolgen heeft. Een zwangerschap van een gezonde vrouw zou sneller leiden tot gezondere kinderen. De vrouwen (en hun kinderen) die deel hebben genomen aan het onderzoek zijn dan ook uitgenodigd voor een vervolgonderzoek binnen het WOMB-project (Women, their Offspring and iMproving lifestyle for Better cardiovascular health of both).

Bron: PLoS One. 2018 Jan 11;13(1):e0190662.

Lees in de komende Medisch Dossier een artikel hierover van Miss Natural over haar project ‘Samen Natuurlijk Zwanger Worden’.