Een middagdutje is goed voor je geheugen

Doe je vaak een middagdutje? Dan doe je je hersenen een groot plezier, blijkt uit een studie die wetenschappers uit China uitvoerden. De powernap is goed voor je geheugen en je verbale communicatie.

De studie, die verscheen in General Psychiatry, onderzocht de relatie tussen een de middagslaap en de cognitieve functie onder ouderen. Dat een verstoord slaappatroon een rol van betekenis zou kunnen spelen bij de ontwikkeling bij dementie is al vaker onderzocht. Tegengeluiden zijn er echter ook.

Aan het onderzoek deden 2214 gezonde 60-plussers mee uit verschillende grote Chinese steden, als Beijing, Shanghai, en Xian. Ze onderzochten de deelnemers door 30 metingen van visuele ruimte, geheugen, naamgeving, aandacht, berekening, oriëntatie en verbale communicatie.

Voor het onderzoek gold de definitie van een middagdutje als een slaapje na de lunch tussen de 5 minuten en 2 uur. De gemiddelde slaap in de nacht betrof 6,5 uur. Van de groep ouderen meldde er 1.534 dat ze regelmatig een middagdutje deden van 1 keer per week tot elke dag.

De ouderen die een middagdutje deden, scoorden hoger op cognitieve tests dan hun leeftijdsgenoten die dit niet deden. Deze slapers vertoonden een sterkere cognitieve functie, waaronder geheugen, oriëntatie en taal. Korte dutjes, die vier keer per week minder dan 30 minuten duren, kunnen het nuttigst zijn. Deze dutjes leiden tot een afname van 84 procent in de kans op het ontwikkelen van Alzheimer.

Omdat het een observationele studie betreft, kunnen er geen causale verbanden worden gelegd. Verschillende factoren als opleiding, levensstijl kunnen een mogelijke vertekening geven van de uitkomsten. Toch denken de onderzoekers dat de studie bewijs toevoegt aan het onderzoek dat er al is naar het nut van ‘s middags slapen.

Bron: Psychiatry 2021;34:e100361