Een positieve houding kan u helpen chirurgie te overleven

Wetenschappers hebben ontdekt dat patiënten een grotere kans lopen aan een bypassoperatie te sterven wanneer ze aan een depressie lijden, en dat het risico eraan te sterven, toeneemt naarmate de depressie heviger is.Na een vijf jaar durende follow-up van 817 patiënten die een bypassoperatie hadden ondergaan, ontdekten de onderzoekers dat bij de 122 patiënten die eraan gestorven waren, degenen die aan ernstige depressie hadden geleden bijna tweeënhalf keer meer kans liepen te sterven. Het risico daalde naar een waarschijnlijkheid van iets meer dan twee keer meer kans onder patiënten met slechts een milde vorm van depressie.2
2 Lancet, 2003; 362: 604-9