autisme

Een vroeg teken van autisme

Bij peuters is er één signaal waaraan al vroeg te zien is of hij of zij wellicht autistisch is. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat een autistisch kind niet naar iemands ogen kijkt, maar zich concentreert op de lippen en mond. Aan groepen tweejarigen onder wie autistische kinderen, werden tien verschillende films vertoond met close-ups. De autistische kinderen bleken veel vaker naar de lippen van de actrices te kijken en niet naar de ogen, dan de normale kinderen.
Bron: Archives of General Psychiatry, 2008; 65: 946-954