Effecten van traditionele Chinese medicijnen bij Covid-19

Traditionele Chinese medicijnen kunnen een belangrijke ondersteunende rol spelen bij de behandeling bij Covid-19. Dat is inmiddels vaker onderzocht. In dit nieuwe Canadees-Chinese onderzoek is systematisch gekeken naar een aantal gerandomiseerde gecontroleerde trials (RCT’s).

Een RCT is een type wetenschappelijk onderzoek, waarbij getracht wordt de vraag te beantwoorden of een bepaalde behandeling een effect heeft. Uit 4 Engelse en 3 Chinese databases werden RCT’s uit de periode 1 december 2019 tot 30 juni 2020 geselecteerd waarin traditionele Chinese medicijnen werden gecombineerd met westerse medicatie bij de behandeling van Covid-19-patiënten. Deze werden vergeleken met RCT’s waarin alleen westerse medicatie werd toegepast. In totaal werden 10 RCT’s verzameld met 1.285 patiënten. De onderzoekers bekeken de effecten van traditionele Chinese medicijnen op de snelheid van genezing, lichaamstemperatuur, hoest, CT-beelden van de borst en de gezondheidstoestand en bijwerkingen in algemene zin.

Een aanvullende behandeling met traditionele Chinese medicijnen lijkt gunstige effecten te hebben. Het percentage genezen patiënten was hoger, de hoest minder, de CT-scan van de borst beter en de situatie bleek minder snel te verslechteren. Niet duidelijk werd of traditionele Chinese medicijnen ook koortsverlagend werkten en of er sprake was van eventuele bijwerkingen. De onderzoekers waarschuwden ook dat slechts een beperkt aantal studies is meegenomen en de onderzoeken onderling nogal verschilden.

Toch is de eindconclusie volgens de onderzoekers dat Covid-19-patiënten baat hebben bij traditionele Chinese medicijnen; het kan hen helpen de belangrijkste symptomen te bestrijden en het herstel te bespoedigen.

Bron: The Journal of Alternative and Complementary MedicineVol. 27, No. 3