man

Einde aan prostaatkanker door verandering leefstijl

Wie prostaatkanker in een vroeg stadium heeft, kan de woekering wellicht een halt toeroepen of zelfs doen slinken door zijn eetpatroon te veranderen, zo blijkt uit onderzoek. Hierbij werden 93 mannen gevolgd bij wie door middel van een biopsie prostaatkanker was vastgesteld, maar die besloten hadden de conventionele behandeling te weigeren. Aan een deel van hen werd gevraagd duidelijke veranderingen aan te brengen in hun eet- en leefgewoonten, terwijl de controlegroep de gebruikelijke zorg kreeg.
De deelnemers in de groep die hun leefstijl veranderden, kregen een veganistisch dieet dat voornamelijk bestond uit fruit, groenten, volkoren granen en peulvruchten, aangevuld met soja, vitaminen en mineralen. Ook gingen ze aan matige lichamelijke inspanning doen, aan yoga of meditatie en namen ze deel aan een wekelijkse sessie van een steungroep. Er was een gediplomeerd diëtiste die ze konden raadplegen en wekelijks nam een verpleegkundige die als projectleider optrad, contact met de deelnemers op.
Na een jaar bleek het gehalte prostaatspecifiek antigeen (PSA) gedaald bij de mannen die de ingrijpende veranderingen in leefstijl hadden doorgevoerd, maar gestegen in de controlegroep. Er bleek een directe correlatie te bestaan tussen de mate van leefstijlveranderingen en de veranderingen in PSA. Bij laboratoriumonderzoek bleek ook nog dat in het bloed van de deelnemers in de leefstijlgroep 70 procent meer anti-tumorgroeifactoren zaten die de groei van de prostaattumor afremde en slechts 9 procent in de controlegroep.
Tijdens het onderzoek kreeg geen van de patiënten een conventionele behandeling voor prostaattumor zoals operatie, bestraling of chemotherapie; voor zes personen uit de controlegroep werd dit echter noodzakelijk vanwege de progressie van hun ziekte1.
1J Urol, 2005; 174: 1065-1070