… en dan ook nog bij bevallingen

Bij een overzichtsstudie van drie onderzoeken is geconcludeerd dat acupunctuur wellicht de pijn bij bevallingen kan verlichten. Bij twee van die onderzoeken werd acupunctuur vergeleken met de reguliere behandeling tijdens bevallingen in Amerika, terwijl in het derde onderzoek acupunctuur werd vergeleken met namaakacupunctuur (waarbij naalden werden ingebracht op punten die geen acupunctuurpunten waren).
Bij alledrie de trials vroegen de vrouwen die acupunctuur kregen, beduidend minder vaak om een ruggenprik of een andere vorm van pijnstilling, bijvoorbeeld lachgas of stikstofoxide, pethidine (Demerol®) of niet-farmaceutische vormen (bijvoorbeeld TENS of een bad/douche). Bij één onderzoek meldden de vrouwen die acupunctuur kregen, ook significant meer ontspannen te zijn dan de vrouwen in de groep met conventionele zorg. Bij een ander onderzoek gaf 86 procent aan ook bij een volgende bevalling acupunctuur te kiezen.
Bij het onderzoek waarin acupunctuur met namaakacupunctuur werd vergeleken, bleek niet alleen pijnbestrijding als heilzaam effect, maar bleek ook dat de bevalling minder vaak opgewekt of bespoedigd hoefde te worden. Bij dit opwekken van de weeën wordt het risico groter dat de baby in nood raakt en/of een keizersnede noodzakelijk wordt. Bij sommige pijnstillers zijn er vaker dan gemiddeld problemen met de borstvoeding. Zo kan een ruggenprik chronische hoofdpijn geven en problemen met lopen. Van acupunctuur werden daarentegen in geen van de onderzoeken negatieve bijwerkingen gemeld.3
Acupunctuur blijkt dus een bruikbaar alternatief voor pijnstilling tijdens de bevalling.
3Am J Obstet Gynecol, 2004; 191:1573-1579