Enzymatisch middel bij artrose

Er is een nieuw niet-farmaceutisch middel dat even effectief is bij artrose als een NSAID (niet-steroide anti-inflammatoir middel). Het heet Phlogenzym en bevat 90 mg bromelaïne, 48 mg trypsine en 100 mg rutoside (een stof afgeleid van het flavonoïde rutine) in een tablet die gecoat is tegen maagzuur.
Bij het onderzoek naar dit middel werden mensen met pijnlijke artrose in de knie gedurende zes weken behandeld met ofwel Phlogenzym ofwel een NSAID (diclofenac). Het nieuwe enzym-flavonoïde preparaat was minimaal even effectief als dicolfenac: bij 51,4 procent van de gebruikers. Bij geen van beide groepen werden significante bijwerkingen gevonden.4
Niet duidelijk is of dit product de ziekte afremt of alleen de symptomen bestrijdt. Toch betekenen de bevindingen goed nieuws voor de miljoenen mensen die aan artrose lijden, gezien het groeiende aantal bewijzen dat veel van de nu gebruikte medicijnen gevaarlijker zijn dan we dachten. Zo blijkt bij paracetamol levertoxiciteit voor te komen en kunnen NSAID’s bloedende maagzweren geven. De nieuwere middelen uit de klasse van cyclo-oxygenase-2(COX2)-remmers (zoals Celebrex en Vioxx) zijn zachter voor de maag. Vioxx is echter vorig jaar wereldwijd van de markt gehaald omdat bleek dat het risico van een hartaanval erdoor steeg. Eveneens is er bezorgdheid ontstaan over het risico van hartaandoeningen bij Celebrex-gebruik.
4Clin Rheumatol, 2004; 23: 410-415