Epilepsiemiddel blijkt geboorteafwijkingen te geven

Het epilepsiemiddel Topamax (topiramaat) kan geboorteafwijkingen veroorzaken bij kinderen als de moeder het middel in de zwangerschap gebruikt, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Van een groep van 178 zwangere vrouwen die topiramaat gebruikten, alleen of in combinatie met andere middelen, kregen er 16 (9 procent) een kind met een afwijking, zoals een hazenlip of gespleten verhemelte, of afwijkingen van de genitaliën. Drie van deze kinderen waren geboren uit vrouwen die alleen topiramaat namen en de anderen uit moeders die het middel met andere middelen gebruikten9.
9Neurology, 2008; 71: 272-276