Farmaceutische industrie tweemaal zo winstgevend als andere industrieën

De farmaceutische industrie is tweemaal zo winstgevend als elke andere industriële sector. De gemiddelde brutowinstmarge van een geneesmiddelenbedrijf is ongeveer 76 procent van de omzet, vergeleken met slechts 37 procent van een gemiddeld groot conglomeraat dat op de Amerikaanse nationale aandelenindex Standard & Poor’s 500 staat vermeld. 

Onderzoekers van Bentley University in Massachusetts vergeleken de inkomsten en winsten van 35 van de grootste farmaceutische bedrijven met 357 bedrijven van vergelijkbare omvang uit andere industrieën. Een typisch groot farmaceutisch bedrijf overtrof andere bedrijven op verschillende financiële meetpunten: de winst was 13,8 procent tegenover 7,7 procent voor andere bedrijfstakken, de brutowinstmarges waren respectievelijk 76,5 procent en 37,4 procent en de winst voor aftrek van rente en belastingen was 29,4 procent tegen gemiddeld 19 procent in de niet-farmaceutische sector. 

De farmaceutische winsten daalden weer licht na toevoeging van de onderzoeks- en ontwikkelingskosten, maar de bevindingen roepen nog steeds vragen op over de prijzen die farmaceutische bedrijven voor hun producten in rekening brengen, zeggen de onderzoekers. 

BRON:
JAMA, 2020; 323: 834–43