Fijnstof verkort levensduur onmiddellijk

In Nederland leven met name ouderen en mensen met hart-, vaat- of longaandoeningen jaarlijks enkele dagen tot maanden korter door blootstelling aan hoge concentraties fijnstof.

Onthutsend onderzoek

Amerikaanse wetenschappers hebben onlangs een verband aangetoond tussen kortstondige blootstelling aan fijnstof en sterfte kort daarna. Zij bestudeerden meer dan 22,4 miljoen sterfgevallen. Het resultaat van het onderzoek is opzienbarend. Meer fijnstof (PM2,5) in de lucht betekent dat meer 65-plussers een dag later sterven. PM2,5-deeltjes zijn fijnstofdeeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 2,5 micrometer. Als het aantal PM2,5-deeltjes in korte tijd met 10 deeltjes per kubieke meter toeneemt, sterft een dag later een procent meer ouderen.

Lastige opgave

In Nederland is fijnstof een groot probleem. Een stad als Schiedam scoort hoog met 18 microgram per kubieke meter. In de stad Groningen is weer veel minder luchtvervuiling met 14 microgram PM2,5-fijnstof per kubieke meter. Op dit moment is in Nederland sprake van gemiddeld elf tot vijftien PM2,5-deeltjes per kubieke meter. Dat kan minder worden als we zorgen voor minder ammonia- en methaanuitstoot en als wij diesel als brandstof uitbannen.

Bron: Scientas