Foliumzuur tegen depressie

Patiënten die behandeld worden voor een depressie, reageren daar beter op als ze een hoger gehalte foliumzuur in hun bloedbaan hebben.
Bij controle van mensen met een ernstige depressie die niet gereageerd had op een reguliere behandeling met fluoxetine, werd hun bloed getest op foliumzuur, vitamine B12 en homocysteïne. De onderzoekers ontdekten dat wie het laagste foliumzuurgehalte had, ook het grootste risico had niet te reageren op de behandeling3.
Hoewel er steeds meer onderzoek is naar het verband tussen B-vitaminen en depressie, is het precieze verband nog steeds niet erg duidelijk. In het hier genoemde onderzoek kwam juist niet naar voren dat een laag gehalte vitamine B12 samenhing met een slechte respons op behandeling, terwijl bij een eerder gedaan onderzoek dat verband wel bleek4. Dergelijke onderzoeken ondersteunen de nóg eerder gedane bevindingen dat patiënten beter op de behandeling reageerden wanneer die werd gecombineerd met vitamine B1, B2 en B6. Deze vitaminen verhogen indirect het gehalte vitamine B12 in het bloed.
Het lijkt er dus op dat een vitamine-B-supplement de kans verhoogt dat een antidepressivum goed aanslaat en wellicht zelfs dat de dosis daardoor omlaag kan.
3J Clin Psychiatry, 2004; 65: 1090-1095
4BMC Psychiatry, 2003; 3: 17