Gebrekkige medicijnenkennis gevaar voor patient

De meeste artsen zijn het erover eens dat hun takenpakket steeds minder genezen inhoudt en steeds meer het aansmeren van medicijnen – en daar blijken ze ook niet erg goed in te zijn. De kennis van medicijnen en de toepassingen ervan is bij artsen zo gebrekkig dat de levens van patiënten voortdurend op het spel worden gezet, zo beweert een groep vooraanstaande farmacologen. Volgens de voorzichtigste schattingen is nog steeds één op elke zestien ziekenhuisopnamen het gevolg van een ongunstige reactie op een geneesmiddel die te vermijden was geweest. Eenmaal ín het ziekenhuis vertoont zeker 10 procent van die patiënten nogmaals een ongunstige reactie op een geneesmiddel terwijl ze onder de behandeling van een specialist staan.
Dit is allemaal de schuld van de universitaire medische centra, die niet langer opleiden in de basisprincipes van de farmacologie en het uitschrijven van recepten. ‘De competentie van jonge artsen bij het voorschrijven van geneesmiddelen is een zeer ernstig probleem,’ zegt professor Sir Michael Rawlins, voorzitter van het National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), de instantie die in Engeland de normen voor het medisch handelen bewaakt. Uiteindelijk ligt de schuld bij de General Medical Council, zegt hij, want die heeft ervoor gezorgd dat de nadruk in de medische opleiding is verschoven van het leren van de fundamentele principes naar ‘problemen oplossen’.
Veel afdelingen voor klinische farmacologie zijn inmiddels gesloten en er zijn slechts 68 specialisten in heel Groot-Brittannië die de klinische farmacologie en geneeskunst beoefenen, een daling van 24 procent in de laatste tien jaar. Professor David Webb, voorzitter van het Scottish Medicines Consortium, vertelt ons dat medicijnenstudenten zich in persoonlijke gesprekken bezorgd tonen over hun gebrekkige kennis van geneesmiddelen. ‘Patiënten worden ziek en sommigen gaan dood als gevolg van slecht voorgeschreven medicijnen. Daarover bestaat geen enkele twijfel. Een groot aantal van die gevallen is ongetwijfeld te voorkomen,’ aldus Webb.1
1 Daily Telegraph, 19 juli 2006; BBC-nieuws